frontMain2

webTime

webTime utvecklas löpande för ständigt svara upp till dagens krav och förväntningar på lösningar i teknikens yttersta framkant. Med webTime kan vi erbjuda en stabil och tillförlitlig HR- och tidsmiljö med marknadens främsta teknik. Vår erfarenhet, efter mer än 20 år i branschen och ett tusental kundinstallationer, har givit oss de kunskaper som krävs för att ligga steget före.

Enklare

Det är enkelt att skapa arbetsscheman i webTime. Företagets Obmodeller definerias på ett och samma ställe. Efter namnsättning kan dessa appliceras på samtliga arbetsscheman. Övertidsmodeller, flexintervallsmodeller och olika typer av tillägg hanteras på samma sätt..

Visuellt tydligt

I webTime presenteras ett effektivitetsschema som består av olika intervall. Dessa har färganpassats för största möjliga tydlig- och överskådlighet. De olika tidsintervallen för exempelvis övertidsmodell, ob-ersättningoch arbetstid skapar tillsammans ett tydligt effektivitetsschema. Färgsättningen bidrar till en samlad bild över de olika intervallens förhållande till varandra.

Anpassningsbart

webTime erbjuder ett generellt mycket omfattande utbud med otaliga möjligheter. Funktioner och inmatningsfält kan anpassas gränslöst. Slutkunden avgör själv vilka fält och inmatningsfunktionersom ska göras tillgängliga.

Förberett

Systemet stödjer, i sitt standardutförande, de regler som arbetstidslagen kräver. Samtidigt är det anpassat för att hantera och ta hänsyn till flertalet lokala avvikelser och alternativa arbetsregler, vilket gör det mer än enkelt att implementera nya regler i systemet. En löpande utveckling som vi driver löpande.

Avvikelseregistrering

Som ett alternativ till vanlig kom-/gåregistrering hanterar webTime även så kallad avvikelseregistrering.
På så vis registreras endast avvikelser från det planerade arbetsschemat. Med andra ord behöver du inte  göra någon registrering alls en dag då du är närvarande enligt arbetsschema. Bekvämt, eller hur?

Dynamisk import & export

Vi har utvecklat en ny modell för import och export av information från andra system. I modellen ingår stöd för att konvertera informationen, vilket underlättar processen vid utbyte av information avsevärt.
Särskilt vid tillfällen utan förhällandet ”ett-till-ett” systemen emellan.

Projektsystem

Vi har utvecklat ett avancerat projektredovisningssystem med möjlighet till självständig användning utan utan tidsredovisningsmodul. Registrering sker då antingen med sifferkod alternativt genom val från en tydlig textlista..

On-line kopplingar

webTime stödjer via BOCIF online (Bofab Open Components Interface) kopplingen mot andra system vilket möjliggör kunders egna utvecklingsmöjligheter för att exempelvis samla uppdateringar av personregistret i en applikation.

Anpassa webTime efter ert arbetssätt.

Läs mer

Specifikation plattform

Läs mer

Finns även för app eller pekskärm

Läs mer

Klicka på bilderna för att se webTime’s gränssnitt.