TimeR-terminal

timeR tidterminal

– för registrering med eller utan kort/tag


timeR tidterminal arbetar i dialogform, vilket förenklar kommunikation och samverkan med den person som kommer i kontakt med terminalen. Tydlig display bidrar till användarvänlighet. Registrering sker med eller utan kort/tag. Hela 99 olika avvikelsekoder kan definieras och det är även möjligt att själv se sina saldon på den tydliga displayen.

timeR tidterminal installeras enkelt då terminalen endast behöver anslutas till nätverk och nätspänning eller via Ethernet. Vid eventuella driftstörningar i server eller nätverk sparas all information med automatik lokalt i terminalen för att senare överföras till servern. Terminalen förses även med batteri för att säkerställa drift vid exempelvis strömavbrott.

Tillbehör till timeR tidterminal. Terminalen kan förses med scanner för avläsning av olika typer av streckkoder (exempelvis för projektredovisning) samt kvittoskrivare. Förutom magnetband kan terminalen även läsa ett flertal olika beröringsfria kort. Utöver registrering av närvaro och frånvaro är det möjligt att planera in framtida frånvaro, se saldon, övertid samt registrera projekt- och/eller kostnadsställe.

Extrautrustning

 • Scanner för streckkod
 • Kvittoskrivare
 • Magnetkortsläsare för spår 1,2 eller 3
 • Avläsning via iButton (Dallas Semiconductor)
 • Avläsning av Cotag (RFID/beröringsfri)
 • Avläsning av EM4102 (RFID/beröringsfri)
 • Avläsning av Mifare (RFID/beröringsfri)
 • Avläsning av Indala/HID (RFID/beröringsfri)
 • Avläsning av Idesco/Securitas (RFID/beröringsfri)

Specifikation

 • Display i dialogform
 • Användarvänligt
 • Med eller utan kort/tag
 • 99 olika avvikelsekoder
 • Ansluts till nätspänning alt ethernet
 • Skydd för driftstörningar
 • Flertalet tillbehör