Specifikation plattform

 

webTime

webTime är utvecklat i programspråket C# och använder sig av Microsoft’s plattform .Net Framework 4.5 och MS SQL Server. WebTime består av en servertjänst och ett antal smarta/tunna klienter. Samtlig kommunikation mellan klient och server sker med integrationsgränssnittet REST där databäraren är XML. Denna nya teknik har bidragit till att vi nu kan erbjuda ytterligare funktioner som möjliggjort ett allt större aktivt nyttjande och deltagande i tidredovisning och lönehantering.

Server

WebTimeServer hanterar all affärslogik samt kommunikationen mellan databas och BOCIF.
I WebTime server finns ett egenutvecklat kommunikationsprotokoll kallat BOCIF(Bofab Open Component Interface). Detta är ett frågespråk som medger hämtning samt lämning av xml-data till servern via integrationsgränssnittet REST.

Klienter

De flesta klienter är utvecklade i Microsoft WPF med MVVM-arkitektur. Vår webbapp använder MVC/ jQuery. Vi har även iPhone- och Androidutveckling.

Microsoft Click-Once

WebTime använder en Microsoft-teknik kallad ClickOnce, som gör det möjligt för användaren att installera och köra en Windows-baserad smartklient genom att klicka på en internetlänk. Denna teknik underlättar uppdatering och installation av klienterna.

BOCIF

Via BOCIF är det möjligt uppdatera/hämta data från webTime-servern. Datan delas av alla klienter och uppdateringar slår igenom hela systemet i realtid. Fördelen med BOCIF jämfört med direkt databasaccess är att data valideras av webTime. Felmarginalerna miskas därmed kraftigt för kunder som vill utveckla egna klienter eller hämta data från BOCIF.

Excel

WebTime kan anslutas direkt till Excel via ett COM-tillägg kallat webTimeExcelAddin. Via tillägget kan uppgifter som tider, anställningsdata m m hämtas.