effektiv

Varför tidredovisning?

Tidredovisning – verklig tid istället för uppskattad tid

Nu kan vi tänka bort dagar fyllda av otaliga mängder papper och lappar som det sedan tar mycket tid och energi till att reda ut. Med tidredovisning får du en exakt överblick – snabbt och enkelt. Ju mer enkelt och tillgängligt det är att tidsrapportera, i desto större utsträckning görs det verkligen. Värdefulla underlag hanteras med automatik för att i nästa skede snabbt leda till fakturering, tidplanering, hantering av löner mm.

Genom att kunna sköta sin tidredovisning, oavsett var du eller dina medarbetare befinner sig, skapas en effektivitet som i förlängningen leder till lönsamhet. Det är också mer än enkelt att ta ut rapporter till grund för viktiga diskussioner och beslut – vare sig du är på plats eller är ute och åker.

Du ser enkelt alla aktiviteter, dag för dag om du önskar, och tar snabbt fram rapporter som svart på vitt svarar på hur det faktiskt ser ut. Det är ingen klyscha att tid också är pengar. Med en bra tidredovisning sparar ni tid och tjänar pengar. Det måste vara enkelt att hantera tid med exakthet. Med tidredovisning i nätverksbaserade tidsterminaler, pekskärmar, datorer, läsplattor och mobiler blir det både enkelt, effektivt och lönsamt.

Och det är inte bara tidinsamlingen som blir mer effektiv. Medarbetare kan ges behörighet att själva kolla sina tider, se sina flex- och övertidssaldon, byta scheman, registrera projekt- eller kostnadsställe mm. Kunder bekräftar ofta hur positivt det uppfattas av anställda och hur organisationen effektiviseras.

En kompetent tidredovisning bidrar verkligen med ett flertal lönsamhetsfaktorer genom att visa verklig tid istället för uppskattad tid.

Boka en visning av webTime.

Jag vill boka en förevisning av webTime. Kontakta mig.

Därför webTime

Nästa generations tidredovisningssystem – en starkt bidragande lönsamhetsfaktor

WebTime är ett enkelt och högkompetent tidredovisningssystem. Enkelt och samtidigt i teknikens framkant med många funktioner som du använder då du behöver dem. Därför matchar WebTime varje företag eller organisation, oavsett bransch eller storlek. webTime kan dessutom kopplas till marknadens alla löne- och affärssystem.

Vi har utvecklat webTime med våra tidigare system, CasaWin och Timecon, som utgångspunkt. Efter ett tusental kundinstallationer har vi den erfarenhet som krävs för att paketera den absolut senaste lösningen i ett och samma system. Som dessutom är lätt att uppgradera.

Vi är en stabil partner med en erfarenhet av tidsystem som sträcker sig 20 år tillbaka i tiden. Ett antal exempel på kunder kan du se längst ner på vår startsida.

WebTime ger dig full kontroll på personalkostnaderna med minskad administration som resultat. Alla överföringar till löne- eller affärssystem sker med automatik. Medarbetare registrerar tiden direkt i systemet. Det blir till omedelbar effektivitet – dessutom med färre felkällor!

webTime lämpar sig för en mängd konfigurationer gällande just tid och tidsinsamling. Allt ifrån fast arbetstid med övertid, komptid, frånvaro och semester till projektbaserat arbete. Organisationer som kräver exakt schemaläggning hanterar även de sina tider snabbt och effektivt med hjälp av webTime. Och det gäller oavsett storlek på verksamhet.

Smidiga lösningar är väl använda sådana. Därför har vi fokuserat mycket på att förenkla just tidsinsamlingen. Egna nätverksbaserade tidsterminaler, pekskärmar, datorer, läsplattor, mobiler eller så kallad avvikelserapportering är några av dem. Via tidsterminalen räcker det att du visar upp din nyckelbricka. Oavsett vilken väg du väljer för att få kontakt med webTime når du en effektiv och överskådlig lösning med tydlig grafik som gör det lätt att använda.

Medarbetare kan också tilldelas behörighet att kolla sina tider, se sina flex- och övertidssaldon, byta scheman och registrera projekt- eller kostnadsställe. Ett bra sätt att ytterligare effektivisera sin tidshantering som gynnar lönsamhet i långa loppet. Även ett bra förtroende att ge sina anställda.

Vi vågar säga att vi är experter på automatik och största möjliga säkerhet. Underlaget för löneberäkningarna exporteras automatiskt till ditt befintliga lönesystem. Vi erbjuder en mängd rapportfunktioner i pdf- eller excelformat som ger dig högaktuell information och en klar bild över personalresurserna.

Vi garanterar ett system med en beräknad livslängd på minst 15 år. Inte minst tack vare våra automatiska uppdateringar via webben. Vill du känna dig än mer säker, så använder du dig av vår molntjänst där alla data lagras skyddat i en väl övervakad och vältempererad serverhall. Men självklart kan ni välja att rymma webTime i en egen server.

Det är verkligen enkelt att komma igång med webTime. Vi ger dig förstås full support hela vägen.

Välkommen att utveckla er lönsamhet
genom att ta kontroll över tiden med webTime!