Med våra moduler kan vi enkelt vidareutveckla och anpassa webTime till ert eget arbetssätt.

Projektredovisning

Med modulen projektredovisning får du ett fullskaligt projektredovisningssystem som enkelt hanterar:

 • Projekt
 • Produktion
 • Processer
Modulen är upprättad i en trädstruktur med summering på alla nivåer. Ni bestämmer själva hur många nivåer som ni önskar redovisa. Flera personer med olika uppdrag, på olika platser inom ett projekt, i tillverknings- eller utförandeprocess samlar sin tid under projektnummer.

Med kopplingen till webTime tidredovisning bidrar denna modul med att ge er
kontroll på olika ersättningar som exempelvis normal arbetstid eller övertid.
Modulen är flexibel och kan byggas både efter eget arbetssätt och hur ni vill att resultatet ska presenteras. Exportfunktionen gör det enkelt att skapa projekt- eller orderrapporter.

Kostnadsställe

Med modulen Kostnadsställe bidrar med ökad kontroll av kostnader. Modulen ser till att rätt timmar registreras och belastar rätt del av företaget. Du ser enkelt vilka anställda som hör till vilket kostnadsställe och vart deras timmar är registrerade.

Fördelar med Kostnadsställe

 • Rapporter
 • Bra underlag för uppföljning och analys
 • Tiden attesteras på aktuellt kostnadsställe
 • Enkelt att byta och redigera kostnadsställe och timmar
 • Håller koll på ob och andra tillägg
 • Export till lönesystem

Närvaro

Med modulen Närvaro kan du enkelt se vilka som befinner sig på plats och vilka som är ute. Klienten uppdateras i realtid mot servern.

 • Statistik på frånvaro
 • Exportera närvarolista
 • Detaljerad info

Mitt webTime

En personlig windowsklient med självservice som bidrar med att:

 • Ha kontroll på dina tider
 • Hantera avvikelserapportering
 • Registrera närvaro/frånvaro
 • Registrera projekt
 • Registrera kostnadsställe